AI Business Summit 2019 

30 JANUARI

08:30  Registrering, morgonkaffe och lättare frukost

09:00 Moderator Maria Olofsson, Uminova Innovation, inleder dagen och hälsar välkommen

Maria Olofsson arbetar som projektledare på inkubatorn Uminova Innovation och brinner för att utveckla skalbara techstartups. En bakgrund som utbildad civilingenjör och forskning i Biokemi, men nu ligger fokus på affärsutveckling, internationalisering och team. Eget bolag inom hälsa med utbildning och konceptutveckling, föreläsare samt moderator för bland annat Umeå Tech Arena och TEDx Umeå. Hämtar inspiration och ny kunskap från resor; nu senast Applied AI i San Francisco.
____________________________________________

ARTIFICIELL INTELLIGENS - VART ÄR VI PÅ VÄG?
____________________________________________

09:10  Artificial Intelligence – The race is on, who will lead?

AI is driving the fourth revolution. Countries and companies that own this new wave of technology will own the future of economies and shape societal value systems. Are we prepared for this shift of global power? In what areas can we prevail, and how?

Dr Christian Guttmann, Executive Director, Nordic Artificial Intelligence Institute 

Christian Guttmann is a German-Australian scientist and entrepreneur whose expertise was honed at world-leading scientific institutes. He has more than 25 years’ experience working for the world’s largest US and European IT companies (including Tieto, IBM, HP, Ericsson, and British Telecom) as well as starting and working at several startups in the AI, healthcare, and data spaces.

As the Executive Director at the Nordic AI Institute, Christian advises governments and industry leaders on seizing opportunities in the cross-section of advanced science and industry, with a focus on AI, machine learning, computer science, and big data. Christian holds an adjunct position as a professor at the University of New South Wales in Australia, and is an adjunct researcher at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. The Nordic AI Institute (NAII) is a global alliance dedicated to using AI and machine learning for social and economic prosperity in the Nordic countries and beyond.

(detta anförande hålls på engelska)
____________________________________________

09:50  Förmiddagskaffe och nätverkande
____________________________________________

10:20  Demokratiserad AI, svenskar och robotar

En av de utpekade trenderna från Gartner är Democratized AI, eller demokratiserad AI på svenska. Man kan kortfattat säga att det handlar om hur vi ska förstå mer, lita mer på och göra AI mer tillgängligt. Vinnova och flera andra har släppt rapporter som visar på att den positiva utvecklingen i samhället kan dubbleras om man använder AI på ett effektivt sätt. Men för att detta ska bli verklighet så måste vi vara mottagliga för den förändringen. För att ta reda på detta så gjorde vi en unik undersökning bland 1000 svenskar tillsammans med SIFO och några partners för att ta reda på vår inställning till AI. Är vi mer ok att använda AI i personliga tjänster än att myndigheterna använder det till att korta ner handläggningstiden? Hur mycket vet gemene man om vad AI är och är de medvetna om att de kanske använder det dagligen? Är vi rädda för att förlora jobben till en robot? Vi kommer gå igenom dessa begreppen och presentera intressanta resultat från undersökningen som är av intresse i er nästa AI satsning.

Conny Svensson, ansvarig för områdena Artificiell Intelligens och Digital Transformation på CGI i Sverige 

Conny Svensson ansvarar för områdena Artificiell Intelligens och Digital Transformation på CGI i Sverige. Han älskar att skapa förändring som skapar verkliga förbättringar för människor genom att utnyttja ny teknik på smarta sätt. Efter 20 år i IT-branschen har han sett många skiften och hur teknik kan skapa fantastiska möjligheter men likväl hur det kan vara destruktivt eller falla helt platt. Som rådgivare och inspiratör hjälper han företag att hantera denna balansgång. Teknik är spännande men människor är viktigare!

____________________________________________

11:00  AI forskning skapar möjligheter -  Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) 

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges enskilt största forskningssatsning. Hösten 2017 utökades programmet med en miljardsatsning på AI. Målet är att bygga upp grundforskning inom AI särskilt maskininlärning och de matematiska grunderna för AI. Föredraget kommer ge en översikt över WASP AI samt forskningsläget inom AI i Sverige idag.

Fredrik Heintz, lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet 

Docent Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor kopplat till införandet av programmering i grundskolan samt utbildning och fortbildning inom AI.

____________________________________________


11:40  Att tillvarata möjligheter och hantera risker – Policyinitiativ inom AI i Sverige och internationellt

I många länder märks den globala kapplöpningen inom AI allt mer genom lanseringar av AI-satsningar och AI-strategier från statligt håll, så också i Sverige. Tillvägagångssätten i hur länderna arbetar med AI har stora likheter såväl som olikheter. Vad görs i Sverige? Vilka lärdomar kan Sverige dra från andra länders satsningar?

Johan Harvard, Kansliråd, Näringsdepartementet


Johan Harvard, Kansliråd, Näringsdepartementet. Koordinerar nationella AI-initiativ. Har arbetat länge med att utveckla policy för utveckling och nyttiggörande av ny digital teknik såsom IoT, robotik och AI, i nära dialog med näringsliv, akademi och internationella aktörer.
____________________________________________

12:05  AI-juridiken – att tänka på

Utveckling och användning av AI ger upphov till många juridiska frågor och det är lätt att trampa snett. GDPR, datadelningsavtal, rätt till verktyg, data och resultat samt mycket mer. Advokaten och experten Agnes Hammarstrand ger oss en introduktion till vad ni som utvecklar eller använder AI behöver tänka på. Du får en kort och koncis överblick över de viktiga juridiska frågorna.

Agnes Hammarstrand, Advokat/Partner, Advokatfirman Delphi

Agnes Hammarstrand är advokaten som 2018 blev framröstad som Advokaternas favoritadvokat. Hon är specialiserad inom den digitala juridiken, AI, GDPR och IT och leder ett stort team inom dessa områden på Advokatfirman Delphi. Agnes arbetar dedikerat med att ge företag råd samt skriva och förhandla avtal inom dessa områden – och är därtill en uppskattad talare.

____________________________________________

12:30 - 13:30   Lunch och nätverkande
____________________________________________

13:30 - 15:35 FÖRDJUPNING - 3 SPÅR MED PRAKTIKFALL & KUNNIGA EXPERTER

Affärsmöjligheterna växer fram. Hur kan AI göra ditt företag mer konkurrenskraftigt? Var kan du applicera AI i samspelet mellan människa-maskin? 

  • FÖRDJUPNING - MEDARBETAREN 
  • FÖRDJUPNING - AFFÄREN
  • FÖRDJUPNING - MÄNNISKAN & TEKNIKEN (ETIK & MORAL)

___________________________

13:30 - 14:00  PASS A


SPÅR 1 - MEDARBETAREN - PASS A - FRasse – Rekryteringsassistenten baserad på AI-teknik

Förkortad söktid och mer utrymme för mänsklig professionell interaktion; det är några av de många fördelar som kommer med implementeringen av ny teknik i vår bransch, rekrytering och bemanning. First Reserves virtuella rekryteringsassistent effektiviserar ”searchprocessen” och kortar ledtiden till kunderna. Allt fler aktörer slåss om kompetensen på dagens arbetsmarknad. Bristen på kvalificerad arbetskraft hämmar tillväxten hos företagare och det är kandidaternas marknad. Mycket av en rekryterares arbetstid går åt till att leta efter kandidater i olika kanaler som är ett tidskrävande och monotont arbete men samtidigt en absolut nödvändigt för företagets framgång. Vi såg att denna del av arbetet gick att effektivisera. Vi såg också att vi kunde öka kvaliteten på arbetet och samtidigt erbjuda våra rekryterare en rekryteringsassistent.

Att vi tagit in AI-stöd i vårt mänskliga företag gör också att vi format nya affärsmodeller som gynnar våra kunder i deras jakt på välmatchade kandidater. Det i sig ger en fin tillväxt för vårt företag i en ytterst konkurrensutsatt bransch. 

Eva Byström är VD och delägare i rekrytering- och bemanningsföretaget First Reserve


Eva brinner för det mänskliga mötet i kombination med smarta digitala lösningar för att effektivisera arbetsprocesser, som leder till lyckade affärer och nöjda återköpande kunder.

Att ta in ny teknik innebär förutom högre kvalitet och effektivare arbetssätt även en attraktionskraft för blivande medarbetare, ett starkt employer brand. Att det finns ett innovativt strategiskt arbete i företaget skapar utvecklingsmöjligheter och ett mindset att alltid fundera på om något kan göras på ett annorlunda och nytt sätt. Eva är utbildad inom HR från Stockholms universitet och har arbetat som ledare i över 20 år och genomfört flera HR-projekt där människa och teknik tillsammans är en perfect match!

SPÅR 2 - AFFÄREN - PASS A - AI och affärsutveckling på Stena Line

Sedan några år tillbaka är digitalisering en central del av Stena Lines strategi. Konkret innebär det att AI används inom en rad områden som en del av affärsutvecklingen för att Stena Line ska nå målsättningen att 2021 vara världens första kognitiva färjerederi. Stena Lines övergripande strategi och taktik presenteras, där AI har en central roll. Det kommer också presenteras ett konkret exempel där AI används i verksamheten.

Lars Carlsson, Head of AI, Stena Line och Visiting Professor vid Computer Learning Research Centre, University of London


Lars Carlsson är Head of AI, Stena Line och Visiting Professor vid Computer Learning Research Centre, University of London. I sin nuvarande roll ansvarar han för all AI strategi och alla implementeringar av AI inom Stena Line. Lars har 15 års erfarenhet av AI och andra analytiska metoder tillämpade inom privat näringsliv. Den största delen har Lars tillbringat i roller som forskare, chef, ledare och strateg inom AstraZeneca.


SPÅR 3 - MÄNNISKAN & TEKNIKEN (ETIK & MORAL) - PASS A - Så kan AI påverka arbetsprocesser och lärande - nya affärsmöjligheter uppstår i en bransch i snabb förändring


Ett barns läsförmåga/språkliga förmåga är den enskilt viktigaste faktorn för barnets framgång i skolan och för lärandet i alla ämnen. Bo Kristoffersson beskriver hur digitala analysverktyg, datadrivet beslutsfattande och AI i skolans och barnens tjänst kan användas. Bo kommer dema hur en screening av ett barn läsförmåga går till på bara några minuter. Läsning – inspelning – AI-analys – rapport. Han berättar om det forskningsprojekt från KI som ligger bakom metoden. Vi får även se hur eye-tracking kan användas som ett diagnosverktyg med många tillämpningar även inom medicinen. Vidare, ögonen reflekterar kognitiva processer i hjärnan vars mönster kan analyseras av tränade algoritmer och AI. Slutligen, vad innebär appliceringen av AI- och annan digital teknik/analysverktyg för skola och utbildningar? Hur kan AI påverka arbetsprocesser och lärande?

Bo Kristoffersson, CEO, Lexplore Sweden

Bo Kristoffersson är ledamot i Swedish EdTechs styrelse. Konsult inom GDPR och Digital Workplace-lösningar (SharePoint & Office 365). Arbetat med lärande och digitalisering i 20 år i olika former. Utbildningschef (Simrishamns och Lomma kommuner). Rektor.

___________________________

14:05 - 14:35  PASS B

SPÅR 1 - MEDARBETAREN - PASS B AI och företagets attraktionskraft

AI för olika affärsprocesser är oftast det mest diskuterade samtidigt som omställningen bland arbetskraften är stor och nya typer av kompetenser behövs. Exempelvis måste svenska industriföretag hitta nya medarbetare med nya kompetenser till nästan 50% av sina nuvarande tjänster de närmaste åren iom digitaliseringstakten. Möjligheterna och affärsfördelarna är stora om du även applicerar AI inom organisationen dvs för personalen och för HR för att öka ditt företags attraktionskraft och möjlighet att överleva denna omställningens tid. Hör det senaste om:

  • Hur AI kan appliceras inom företaget, var detta görs smartast med de verktyg som finns på marknaden och vad det kan ge i affärsresultat
  • Affärsfördelar med AI för att locka, behålla och engagera kompetens när kriget om talang är större än någonsin

Anna Carlsson, managementkonsult, Sevenco 

Anna Carlsson är managementkonsult med fokus på skärningspunkten mellan digitalisering,  HR och verksamheten. Anna har under de senaste åren specialstuderat AIs inverkan på företag och organisationer utifrån medarbetarens och HRs perspektiv och dess utveckling. Anna har bland annat bakgrund som nordiskt ansvarig för IBMs AI-satsning inom HR lösningar.

SPÅR 2 - AFFÄREN - PASS B - Nytt nationellt AI-center, samt hur förbättrar man sig när man redan är bäst i världen?

Sverige och Europa ligger långt efter USA och Kina när det kommer till AI investeringar. Kan ett nytt statligt finansierat AI-center ändra på detta och hur fungerar det? Inom AI så är data den mest åtråvärda råvaran, kan vi se till att skapa unika dataset i Sverige som lockar forskar hit? I en s.k. triple helix modell byggs det nu upp ett center där staten, akademia och näringslivet tillsammans finansierar och driver forskning för applicerad AI som gagnar samhället.

Några som redan är världsledande på sitt område är svenska stålproducenten Uddeholm. Men deras ställning hotas från flera håll runt om i världen, inte minst Kina. Vi visar hur de använder AI för att ytterligare förbättra processen som tillverkar världens bästa verktygsstål. Även om man är världsbäst så kan man bli ännu bättre!

Conny Svensson, ansvarig för områdena Artificiell Intelligens och Digital Transformation på CGI i Sverige 

Conny Svensson ansvarar för områdena Artificiell Intelligens och Digital Transformation på CGI i Sverige. Han älskar att skapa förändring som skapar verkliga förbättringar för människor genom att utnyttja ny teknik på smarta sätt. Efter 20 år i IT-branschen har han sett många skiften och hur teknik kan skapa fantastiska möjligheter men likväl hur det kan vara destruktivt eller falla helt platt. Som rådgivare och inspiratör hjälper han företag att hantera denna balansgång. Teknik är spännande men människor är viktigare!

Ola Axelsson, Chef för projekt- och konstruktionsavdelningen, Uddeholm

Ola Axelsson har jobbat med teknisk utveckling i olika former på Uddeholm i 15 år, och är nu chef för projekt- och konstruktionsavdelningen som bland annat innefattar ansvar för digitalisering. Uddeholm är världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriella verktyg.

Jonas Forsman, Data Scientist, Innovation Team Lead, Applied Research, CGI 

Jonas Forsman leder innovationsarbete både internt och hos kunder. Arbetar med att utveckla AI-lösningar bl. a med Machine Learning i Big Data-miljöer. Samarbetar med olika universitet och forskningsgrupper, fokuserar på tillämpad forskning inom områden som t ex Knowledge Representation, Graph Neural Networks, Quantum Machine Learning, Semantic web och Anchor Modelling.  

SPÅR 3 - MÄNNISKAN & TEKNIKEN (ETIK & MORAL) - PASS B - När vetenskapliga världsbilder möts - om kulturella barriärer på vägen mot AI med stor utväxling

Vad innebär utvecklingen inom AI för olika vetenskaper som medicin eller rättsvetenskap på ett filosofiskt plan, och vilka kulturella barriärer måste lösas upp innan AI kan få riktigt stor inverkan på samhället? Med exempel från dessa vetenskaper visar Björn Smedman på skillnaderna i synen på framför allt sannolikhetsbedömningar, och resonerar om hur den synen kan komma att förändras i och med utvecklingen inom maskininlärning och AI.

Björn Smedman, Chief Scientific Officer, Docly Healthcare AB

Björn Smedman är civilingenjör i teknisk fysik. Han har arbetat med avancerad teknikutveckling i ledande roller i 15 år, och de senaste åren framför allt inom statistisk modellering, maskininlärning och artificiell intelligens för medicinska tillämpningar. Idag leder han den strategiska teknikutvecklingen på Docly Healthcare, som snart lanserar digital vård efter svensk modell i ett antal länder i Europa. 

Docly Healthcare är teknikbolaget som brutits ut ur Min Doktor i samband med investering från ICA.

____________________________________________

14:35 - 15:05  Eftermiddagskaffe och nätverkande

____________________________________________

15:05 - 15:35  PASS C

SPÅR 1 - MEDARBETAREN - PASS C Robotar med eller utan AI inom kommunal verksamhet

Hur kan robotar påverka den kommunala verksamheten och är vi mogna för robotar med AI? Ett pass som fokuserar på hur Norrköpings kommun arbetar med robotar för att skapa insikt om att morgondagen redan är här. Genom ett antal exempel resonerar Johan Högne kring mognad inom kommunen och marknaden för robotar och intelligenta robotar och vad kommunen är mogen för.

Johan Högne, Digitaliseringsdirektör Norrköpings kommun 


Låt proffs göra det proffs är bäst på! Som digitaliseringsdirektör i Norrköpings kommun har Johan ansvaret för att på ett effektivt och framtidssäkert sätt leda kommunens digitala resa. Utöver stödet från kompetenta kollegor har Johan också mångårig erfarenhet av att utveckla och leda organisationer i deras digitala utveckling. Med hjärta och hjärna söker han alltid efter nya möjligheter till innovation och utveckling med förståelse för varje verksamhets unika situation och förutsättningar. Det ger långsiktigt hållbara resultat för framtiden.


SPÅR 2 - AFFÄREN - PASS C - Lantmäteriet tänjer på gränserna

Nästa generation fastighetsägare kommer att kräva de standarder för service som gäller i en digitaliserad värld. AI integreras i hemmen med digitala assistenter. Myndigheters service måste svara upp till detta och Lantmäteriet jobbar med innovation som drivkraft att utveckla service och tjänster där bl. a AI kommer att ge stora effekter. Föredraget kommer att ge exempel på områden där Lantmäteriet utvecklar verksamheterna med AI.

Mats Snäll, Digitaliseringschef, Lantmäteriet

Mats Snäll har arbetat med utveckling inom alla Lantmäteriets verksamheter sedan 20 år. Han ledde digitaliseringen av inskrivningsverksamheten (lagfart och inteckningar) från en traditionell analog domstolsverksamhet till en nära på total digital process med automatiska beslut. Mats leder idag  Lantmäteriets innovation på flera områden som blockkedja, AI och AR/VR.

SPÅR 3 - MÄNNISKAN & TEKNIKEN (ETIK & MORAL) - PASS C - Kreativa maskiner – hur 1+1 blir 3

När vi idag pratar om AI är det ofta om och hur maskinerna ska ersätta människor – mer sällan om hur människor och maskiner kan arbeta ihop för att utgöra en större helhet. Men hur blir det om man istället ser till hur människa och maskin kan samverka? Kan vi bli kreativa maskiner? Vilka effekter får det i vardagen? Och hur ser konsumenter på AI? Vilka förväntningar har de på framtiden och inte minst – hur ser de på att företag använder sig av data för att förbättra sina affärer?

Dr Pernilla Jonsson, Head of Consumer & Industry Lab på Ericsson Research

Consumer & Industry Lab le­vererar insikter i världsklass som ger oss en föraning om hur intelligent connecti­vitet driver marknaden och vilka effekter uppkoppling har på vårt samhälle. Inte minst genom ett hållbarhetsperspektiv. Pernilla har arbetat med affärsutveckling, varumärkes- och marknadsstrategier samt innovation i multinationella företag i över 10 år. Pernilla är styrelseledamot i HallMedia som expert på konsumentin­sikt och digital transformation. Hon är också en uppskattad talare och “thought leader” inom ICT. Under 2015 lanserade hon boken, “Köprevolutionen”, vilken rönte stora framgångar och fick hederspris som “Marketing book of the year 2016”.


____________________________________________

15:35    Kort bensträckare
____________________________________________

ARTIFICIELL INTELLIGENS - UTVECKLING AV VERKSAMHET

____________________________________________

15:40  AI från idé till verklighet

Förväntningarna från privatpersoner och företag på tillgänglighet, service och innovation i offentlig sektor ökar kontinuerligt. Samtidigt ökar kraven på effektivitet från uppdragsgivaren; vi ska göra mer för mindre. Med hjälp av AI kan vi utveckla vår verksamhet för att möta detta. Flera myndigheter har testat och utvecklat olika AI-lösningar som virtuella assistenter, automatiserat beslutstöd och maskinell inlärning. Andra ligger i startgroparna. Men var börjar man? Vilka förutsättningar måste finnas på plats? Hur går man från idé till verklig handling? Det är något som jag kommer att prata om i detta föredrag.

Christina Henryson, Avdelningschef Kunskapsutveckling, Tillväxtverket

Christina Henryson är förnyelsebyråkrat med fokus på verksamhetsutveckling och digitalisering i medborgarens tjänst. Avdelningschef Kunskapsutveckling på Tillväxtverket med ansvar för att utveckla och stärka TIllväxtverkets roll som kunskapsmyndighet. I rollen ingår ansvar för analys, uppföljning, utvärdering, data och systemstöd samt utvecklingsinitiativ inom AI. Tidigare enhetschef på Finansdepartementet för Digital förvaltning och Gruppchef på Näringsdepartement inom IT-politik. Tidigare anställningar på Post- och telestyrelsen, Bredbandsbolaget och PWC.

____________________________________________

ARTIFICIELL INTELLIGENS - VIKTEN AV RÄTT LEDARSKAP!
____________________________________________

16:20  AI för dig som ledare 

Det rapporteras dagligen om nya användningsområden för AI. Men hur ska jag som ledare veta vad som är moget och relevant för vår organisation? Vilka nyttor och nya affärsmöjligheter kan AI ge oss? Hur vet vi vad våra konkurrenter gör och vilka nya vi riskerar att få? Hur skaffar vi rätt kompetens och och hur arbetar ledningsgruppen med AI? Vilka processer och delar av organisationen påverkas? 

Göran Lindsjö diskuterar från ett ledarperspektiv hur AI påverkar ledare i företag och offentlig verksamhet.

Göran Lindsjö, Senior AI-rådgivare, Governo

Göran Lindsjö, Governo AB, är en internationell AI-rådgivare och har startat och drivit flera företag inom AI. Han är bosatt i USA där han arbetar med ett omfattande nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom AI. Göran har även lång erfarenhet från styrelsearbete i flera IT-företag och genom arbete på Regeringskansliet av styrningsfrågor inom digitalisering av statsförvaltningen. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör företagsinternt, på konferenser och universitet.

____________________________________________

16:55  Moderator Maria Olofsson, Uminova Innovation, summerar dagen 

17:00  Konferensen slut

(NOWBiZ reserverar sig för eventuella ändringar i programmet)

Anmäl dig här!