MÄNNISKAN & TEKNIKEN

Under del av eftermiddagen är området MÄNNISKAN & TEKNIKEN (Etik & moral) ett av tre olika områden du kan fördjupa dig inom.


PASS A - Så kan AI påverka arbetsprocesser och lärande - nya affärsmöjligheter uppstår i en bransch i snabb förändring

Ett barns läsförmåga/språkliga förmåga är den enskilt viktigaste faktorn för barnets framgång i skolan och för lärandet i alla ämnen. Bo Kristoffersson beskriver hur digitala analysverktyg, datadrivet beslutsfattande och AI i skolans och barnens tjänst kan användas. Bo kommer dema hur en screening av ett barn läsförmåga går till på bara några minuter. Läsning – inspelning – AI-analys – rapport. Han berättar om det forskningsprojekt från KI som ligger bakom metoden. Vi får även se hur eye-tracking kan användas som ett diagnosverktyg med många tillämpningar även inom medicinen. Vidare, ögonen reflekterar kognitiva processer i hjärnan vars mönster kan analyseras av tränade algoritmer och AI. Slutligen, vad innebär appliceringen av AI- och annan digital teknik/analysverktyg för skola och utbildningar? Hur kan AI påverka arbetsprocesser och lärande?

Bo Kristoffersson, CEO, Lexplore Sweden

Bo Kristoffersson är ledamot i Swedish EdTechs styrelse. Konsult inom GDPR och Digital Workplace-lösningar (SharePoint & Office 365). Arbetat med lärande och digitalisering i 20 år i olika former. Utbildningschef (Simrishamns och Lomma kommuner). Rektor.

-----------------------------

PASS B - När vetenskapliga världsbilder möts - om kulturella barriärer på vägen mot AI med stor utväxling

Vad innebär utvecklingen inom AI för olika vetenskaper som medicin eller rättsvetenskap på ett filosofiskt plan, och vilka kulturella barriärer måste lösas upp innan AI kan få riktigt stor inverkan på samhället? Med exempel från dessa vetenskaper visar Björn Smedman på skillnaderna i synen på framför allt sannolikhetsbedömningar, och resonerar om hur den synen kan komma att förändras i och med utvecklingen inom maskininlärning och AI.

Björn Smedman, Chief Scientific Officer, Docly Healthcare AB

Björn Smedman är civilingenjör i teknisk fysik. Han har arbetat med avancerad teknikutveckling i ledande roller i 15 år, och de senaste åren framför allt inom statistisk modellering, maskininlärning och artificiell intelligens för medicinska tillämpningar. Idag leder han den strategiska teknikutvecklingen på Docly Healthcare, som snart lanserar digital vård efter svensk modell i ett antal länder i Europa. Docly Healthcare är teknikbolaget som brutits ut ur Min Doktor i samband med investering från ICA.

-------------------------------

PASS C - MÄNNISKAN & TEKNIKEN (ETIK & MORAL) - Kreativa maskiner – hur 1+1 blir 3

När vi idag pratar om AI är det ofta om och hur maskinerna ska ersätta människor – mer sällan om hur människor och maskiner kan arbeta ihop för att utgöra en större helhet. Men hur blir det om man istället ser till hur människa och maskin kan samverka? Kan vi bli kreativa maskiner? Vilka effekter får det i vardagen? Och hur ser konsumenter på AI? Vilka förväntningar har de på framtiden och inte minst – hur ser de på att företag använder sig av data för att förbättra sina affärer?

Dr. Pernilla Jonsson, Head of Consumer & Industry Lab på Ericsson Research

Consumer & Industry Lab le­vererar insikter i världsklass som ger oss en föraning om hur intelligent connecti­vitet driver marknaden och vilka effekter uppkoppling har på vårt samhälle. Inte minst genom ett hållbarhetsperspektiv. Pernilla har arbetat med affärsutveckling, varumärkes- och marknadsstrategier samt innovation i multinationella företag i över 10 år. Pernilla är styrelseledamot i HallMedia som expert på konsumentin­sikt och digital transformation. Hon är också en uppskattad talare och “thought leader” inom ICT. Under 2015 lanserade hon boken, “Köprevolutionen”, vilken rönte stora framgångar och fick hederspris som “Marketing book of the year 2016”.

Anmäl dig här!