AFFÄREN

Under del av eftermiddagen är området AFFÄREN ett av tre olika områden du kan fördjupa dig inom.


PASS A - AI och affärsutveckling på Stena Line

Sedan några år tillbaka är digitalisering en central del av Stena Lines strategi. Konkret innebär det att AI används inom en rad områden som en del av affärsutvecklingen för att Stena Line ska nå målsättningen att 2021 vara världens första kognitiva färjerederi. Stena Lines övergripande strategi och taktik presenteras, där AI har en central roll. Det kommer också presenteras ett konkret exempel där AI används i verksamheten.

Lars Carlsson, Head of AI, Stena Line och Visiting Professor vid Computer Learning Research Centre, University of London

Lars Carlsson är Head of AI, Stena Line och Visiting Professor vid Computer Learning Research Centre, University of London. I sin nuvarande roll ansvarar han för all AI strategi och alla implementeringar av AI inom Stena Line. Lars har 15 års erfarenhet av AI och andra analytiska metoder tillämpade inom privat näringsliv. Den största delen har Lars tillbringat i roller som forskare, chef, ledare och strateg inom AstraZeneca. 

--------------------------------

PASS B - Nytt nationellt AI-center, samt hur förbättrar man sig när man redan är bäst i världen?

Sverige och Europa ligger långt efter USA och Kina när det kommer till AI investeringar. Kan ett nytt statligt finansierat AI-center ändra på detta och hur fungerar det? Inom AI så är data den mest åtråvärda råvaran, kan vi se till att skapa unika dataset i Sverige som lockar forskar hit? I en s.k. triple helix modell byggs det nu upp ett center där staten, akademia och näringslivet tillsammans finansierar och driver forskning för applicerad AI som gagnar samhället.

Några som redan är världsledande på sitt område är svenska stålproducenten Uddeholm. Men deras ställning hotas från flera håll runt om i världen, inte minst Kina. Vi visar hur de använder AI för att ytterligare förbättra processen som tillverkar världens bästa verktygsstål. Även om man är världsbäst så kan man bli ännu bättre!

Conny Svensson, ansvarig för områdena Artificiell Intelligens och Digital Transformation på CGI i Sverige 

Conny Svensson ansvarar för områdena Artificiell Intelligens och Digital Transformation på CGI i Sverige. Han älskar att skapa förändring som skapar verkliga förbättringar för människor genom att utnyttja ny teknik på smarta sätt. Efter 20 år i IT-branschen har han sett många skiften och hur teknik kan skapa fantastiska möjligheter men likväl hur det kan vara destruktivt eller falla helt platt. Som rådgivare och inspiratör hjälper han företag att hantera denna balansgång. Teknik är spännande men människor är viktigare!

Ola Axelsson, Chef för projekt- och konstruktionsavdelningen, Uddeholm

Ola Axelsson har jobbat med teknisk utveckling i olika former på Uddeholm i 15 år, och är nu chef för projekt- och konstruktionsavdelningen som bland annat innefattar ansvar för digitalisering. Uddeholm är världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriella verktyg.

Jonas Forsman, Data Scientist, Innovation Team Lead, Applied Research, CGI 

Jonas Forsman leder innovationsarbete både internt och hos kunder. Arbetar med att utveckla AI-lösningar bl. a med Machine Learning i Big Data-miljöer. Samarbetar med olika universitet och forskningsgrupper, fokuserar på tillämpad forskning inom områden som t ex Knowledge Representation, Graph Neural Networks, Quantum Machine Learning, Semantic web och Anchor Modelling.  

-----------------------------

PASS C - Lantmäteriet tänjer på gränserna

Nästa generation fastighetsägare kommer att kräva de standarder för service som gäller i en digitaliserad värld. AI integreras i hemmen med digitala assistenter. Myndigheters service måste svara upp till detta och Lantmäteriet jobbar med innovation som drivkraft att utveckla service och tjänster där bl. a AI kommer att ge stora effekter. Föredraget kommer att ge exempel på områden där Lantmäteriet utvecklar verksamheterna med AI.

Mats Snäll, Digitaliseringschef, Lantmäteriet

Mats Snäll har arbetat med utveckling inom alla Lantmäteriets verksamheter sedan 20 år. Han ledde digitaliseringen av inskrivningsverksamheten (lagfart och inteckningar) från en traditionell analog domstolsverksamhet till en nära på total digital process med automatiska beslut. Mats leder idag  Lantmäteriets innovation på flera områden som blockkedja, AI och AR/VR.

Anmäl dig här!